Day 151, Song 171

Boudewijn de Groot

Welterusten meneer de president

Frank Boudewijn de Groot's latest album is Achter glas.

Released in 1966, this song was written in protest of the Vietnam War. It was composed and recorded by Frank Boudewijn de Groot, a folksinger from the Dutch East Indies, and it's title in Dutch means "Sleep well, Mr. President." It is considered a foundational song of Nederpop.

Lyrics

Dutch: Meneer de president, welterusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten waar uw jongens zitten, eenzaam, ver van thuis. Denk vooral niet aan die zesenveertig doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die weke pacifistenkliek maar praten, meneer de president, slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zege, droom maar van uw mooie vredesideaal dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen, droom maar dat het u wel lukken zal dit maal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langste eind zult trekken en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevel de wacht voor de glorie en de eer van het vrije westen. Meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan die daarginds bij het gevecht zijn omgekomen en u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen. Meneer de president, slaap zacht. English: Good night, Mr. President. Sleep comfortably in your beautiful White House. Don't think too much about all the distant coasts, where your boys are sitting, lonely and far from home. Don't think about the forty-six who were killed, the casualties of the last bombing. And forget the fourth of the Ten Commandments that you, as a good Christian, certainly know. Don't think about all the young soldiers at the front -- dying alone during the tropical nights afar. Keep letting those weak pacifists talk. Sleep comfortably, Mr. President. Dream of the victory and triumph, Dream of your beautiful, peaceful ideals that have never been achieved through bloody killing. Dream that you will be successful this time. Don't think of all those people who have perished -- all the women, all the children who have been murdered. Dream that you will pull it off, and don't believe a word from those who oppose you! Bayonets with bloody hilts Stand on guard far away from here -- at your command For the honor and glory of the "Free West" Sleep comfortably, Mr. President. Don't scream too loudly when in your dreams all of the innocent victims appear, whose lives were taken there on the battlefield. And you ask how long this must continue. But by now you well know that there are people who are sick and tired of the violence, who have not forgotten about the blood and the misery, and for whom a human life still holds value. Don't dream too much about all those who have died, Instead, dream of victory and strength! Don't think about the wishes for peace. Good night, Mr. President.